Archemik - Kompania Archeologiczna

Nadzory i badania archeologiczne
na terenie całego kraju

tel. +48 600 240 294

 • O firmie

  Naszą Kompanię Archeologiczną tworzą archeolodzy działający na rynku od wielu lat. Oferujemy wykonanie wszelkich prac archeologicznych związanych z realizacją inwestycji. Posiadamy doświadczenie zdobyte zarówno przy szerokopłaszczyznowych badaniach ratunkowych, wykonywanych przy inwestycjach drogowych oraz developerskich.
  Wykonujemy również specjalistyczne badania centrów miast min. w ramach programów rewitalizacyjnych. Przejmujemy wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń w urzędach konserwatorskich

  Oferujemy również wykonanie prac z zakresu geofizyki archeologicznej

 • Oferta

  Oferujemy Panstwu:
  Nadzory archeologiczne

  Prowadzone są na terenach inwestycji budowlanych i robót ziemnych mogących doprowadzić do zniszczenia, nieznanych wcześniej, obiektów archeologicznych.
  Wymóg obecności nadzoru archeologicznego wynika z polskiego prawodawstwa i służy niedopuszczeniu do zniszczenia potencjalnych znalezisk archeologicznych.

  Badania archeologiczne

  Polegają na odnajdywaniu, wydobywaniu i analizie pozostałości dawnych kultur ludzkich spoczywających w ziemi lub wodzie. Oprócz wykopalisk w zakres badań archeologicznych wchodzą: badania powierzchniowe i sondażowe, zdjęcia lotnicze, badania fizykochemiczne.

  Badania geofizyczne

  Bezinwazyjne badania zabytków archeologicznych na terenach otwartych i zurbanizowanych. Umożliwiają stwierdzenie gdzie i w jakim natężeniu występują zabytki archeologiczne.

 • Badania geofizyczne

  Badania geofizyczne pozwalają zlokalizować:

  • Stanowiska hutnicze (piece i skupiska żużla oraz ceramiki)
  • Obiekty ziemne (jamy zasobowe, pozostałości domostw, obiekty rowkowe, doły posłupowe itp.)
  • Cmentarzyska (zarówno ciałopalne jak szkieletowe)
  • Pozostałości po murach lub ich negatywy, (np. krypty)
  • Badania na kurhanach, (lokalizacja komór grobowych, wkopów rabunkowych, kreślanie zasięgu kopców kurhanówych w niektórych przypadkach możliwe jest nawet uchwycenie orki podkurhanowej)
 • Galeria 1

 • Galeria 2

Dane kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.


 • Mikołaj Ostrowski
  31-234 Kraków
  Kuźnicy
  Kołłątajowskiej 16/181
  NIP: 945-139-53-24
  REGON: :120616930